+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ریاست دانشکده دامپزشکی            معاونت آموزشی       معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
 پروفسور بهرام دلیر نقده  پروفسور موسی توسلی پروفسورفرشیدصراف زاده رضائی 

معرفی دانشكده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی در سال 1352 به صورت گروه دامپزشکی در دانشکده کشاورزی و دامپروری ارومیه به همت استاد گرانقدر مرحوم دکتر عزیز رفیعی تاسیس شد و مدیریت گروه به عهده دکتر منصور عدالت بود سپس در سال 1354 به دانشکده دامپزشکی تبدیل شد و در همان سال 20 نفر دانشجو پذیرفت.دانشکده دامپزشکی ارومیه در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای دامپزشکی (DVM) در دو نوبت مهر و بهمن و دکتری تخصصی (DVSc , PhD)پذیرای دانشجویان محترم از طریق آزمون سراسری میباشد.

رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد مشتمل بر پنج مورد بشرح ذیل میباشد:

انگل شناسی دامپزشکی، بافت شناسی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی و بهداشت مواد غذایی

رشته های فعال مقطع دکتری تخصصی مشتمل بر پانزده مورد بشرح ذیل میباشد:

فیزیولوژی دامپزشکی، علوم تشریحی، مامایی و تولید مثل دام، میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی، جراحی دامپزشکی، داخلی دامهای بزرگ، بافت شناسی مقایسه ای، انگل شناسی، ایمنی شناسی، علوم آناتومی دامپزشکی، پاتولوژی دامپزشکی، بهداشت و بیماریهای طیور، آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی و باکتری شناسی

گروههای آموزشی دانشکده دامپزشکی شامل 7 گروه می باشد:

  گروه علوم پایه, گروه پاتوبیولوژی, گروه میکروبیولوژی, گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, گروه درونی و کلینیکال پاتولوژی, گروه مامایی و طیورو گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی

 

نقشه راهنمای دانشکده دامپزشکی ارومیه