بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

نام: دکتر امیر عرفان پرست
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

a.erfanparast@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

 

شماره تلفن: 2617
نام: دکتر عباس احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریحی
گروه آموزشی: علوم پایه

a.ahmady@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2574
نام: دکتر علی شالیزار جلالی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بافت شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

a.shalizar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2593
نام: دکتر مزدک رازی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بافت شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

m.razi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر الهام زاده هاشم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی سم شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

e.zadehhashem@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر سعید نفیسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
گروه آموزشی: علوم پایه

s.nafissi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2613
نام: پروفسور حسن ملکی نژاد
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فارماکولوژی
گروه آموزشی: علوم پایه

h.malekinejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2608
نام: پروفسور رجبعلی صدرخانلو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جنین شناسی و بافت شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

r.sadrkhanlou@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2615
نام: دکتر غلامرضا نجفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه
شماره تلفن: 2614
نام: دکتر شاپور حسن زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

s.hasanzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2616

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994