بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

نام: دکتر رسول شهروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

r.shahrooze@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2609
نام: پروفسور اسماعیل تمدن فرد
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

e.tamaddonfard@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2611
نام: دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

f.soltanalinejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2553
نام: دکتر مهدی ایمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترا
گروه آموزشی: علوم پایه

m.imani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2610

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10  این هفته:618  این ماه:2573  امسال:39016