+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

هدف کلی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، تربیت متخصصانی است که با دست­یابی به دانش روز در زمینه بهداشت مواد غذایی و آشنا­شدن با رو­ش­های پیشرفته تحقیق و مبانی جدید آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری و خلاقیت در زمینه­های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور در این زمینه موثر بوده و قادر به تولید دانش فنی و کاربرد آن باشد. همچنین هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که قادر باشند به امر بهداشتی و کنترل کیفی مواد غذایی در سطح جامعه با انجام دادن آزمایشات لازم و تفسیر نتایج آن­ها و شناسایی مخاطرات مواد غذایی در سطح جامعه و اجرا کردن روش­های مناسب در پیش­گیری بیماری­های ناشی از غذا بپردازند و در بهره برداری از روش­های مفید در بهبود و ارتقاء سلامت مواد غذایی موثر باشند.

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه ارومیه، یکی از گروه های اصلی مصوب دانشکده های دامپزشکی کشور می­باشد که در سال 1354 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تاسیس شد. به­علت کافی نبودن تعداد اعضاء هیات علمی، این گروه فعالیت خود را تحت سرپرستی گروه پاتوبیولوژی آغاز نمود و از اسفند ماه 1377 به همت استاد گرانقدر جناب آقای پروفسور سید مهدی رضوی روحانی به صورت یگ گروه مستقل شروع به فعالیت کرد. هم اکنون سه مقطع تحصیلی شامل دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی در گروه فعال می­باشند.

مدیران گروه

  •          پروفسور سید مهدی رضوی روحانی- 1377 تا 1387
  •          دکتر کریم مردانی-1387 تا 1392
  •        پروفسور حسین تاجیک-1393 تاکنون

گروه در حال حاضر دارای سه بخش ذیل می­باشد:

§         بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

·         پروفسور سید مهدی رضوی روحانی (استاد)- میکروبیولوژی مواد غذایی

·         پروفسور حسین تاجیک (استاد)- گوشت و فرآورده­های گوشتی

·         دکتر جواد علی ­اکبرلو (دانشیار)- میکروبیولوژی مواد غذایی

·         دکتر تورج مهدی زاده (استادیار)- شیمی و تجزیه مواد غذایی

·         دکتر مهران مرادی (استادیار)-  بهداشت شیر و فرآورده ­ها

§         بهداشت و بیماریهای آبزیان

·         دکتر سعید مشکینی (استادیار)-  بهداشت و بیماری­های آبزیان

·         دکتر سید محمد رضا سمائی (استادیار)-  تولید مثل آبزیان

§         اپیدمیولوژی و آمار

·         دکتر کریم مردانی (دانشیار)-  اپیدمیولوژی و آمار

 

گروه دارای آزمایشگاه­های آموزشی و تحقیقاتی شامل

  •         آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
  •         آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
  •          آزمایشگاه بهداشت و صنایع شیر
  •          آزمایشگاه بهداشت و بازرسی گوشت
  •       آزمایشگاه بهداشت و بیماری­های آبزیان
  •          آزمایشگاه­های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             مدیریت گروه  
 پروفسورحسین تاجیک