بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي ارشد انگل شناسی دامپزشکی

دکترای phd انگل شناسی

دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی

 

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:14  این هفته:140  این ماه:2111  امسال:37228