بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي ارشد انگل شناسی دامپزشکی

دکترای phd انگل شناسی

دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی

 

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:6  این هفته:133  این ماه:1482  امسال:23376