بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي ارشد باکتری شناسی

 

كارشناسي ارشد ایمنی شناسی

 

دکترای phd ایمنی شناسی

 

دکترای phd باکتری شناسی

 
 

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:28  این هفته:244  این ماه:1856  امسال:18095