بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

گروه مذکور از زیر مجموعه ها یا بخشهای درونی دامهای بزرگ، دامهای کوچک، کلینیکال پاتولوژی و بهداشت و تغذیه دام با مجموع 10 هیئت علمی شامل استاد 3 نفر، دانشیار 2 نفر و استادیار 3 نفر تشکیل شده است.

بخش درونی دامهای بزرگ

          بزرگترین بخش گروه با تعداد 5 عضو هیئت علمی با رتبه­های استاد کامل 3 نفر و استاریار 2 نفر می باشد. گرایش ها در این بخش شامل متابولیک، مسمومیت، گوارش، گردش خون، اعصاب و تنفس در دامهای گاو، گوسفند و اسب بوده و با تعداد فراوانی از طرح های پژوهشی، پایان نامه های دانشجوئی و سرانجام مقالات علمی، پژوهشی داخلی و خارجی همراه می باشد. بخش مذکور از سال 1383 دوره­ی رزیدنتهای داخلی دامهای بزرگ را آغاز نموده و تا کنون فارغ التحصیلان زیادی را عرضه نموده است. هیئت علمی بخش به ترتیب سال ورود به دانشگاه و استخدام عبارتند از:

1- دکتر علی قلی رامین (استاد)

2- دکتر مسعود مهام (استاد)

3- دکتر بهرام دلیر نقده (استاد)

4- دکتر قادر جلیل زاده (استادیار)

5- دکتر وحید نجارنژاد (استادیار)

بخش کلینیکال پاتولوژی

          از زیرمجموعه­های مهم در گروه بوده که پایه و اساس تشخیص در بیماریهای درونی دام بزرگ و کوچک تلقی می­شود و دو عضو هیئت علمی با رتبه­های دانشیار و استادیار در بخش کلینیکال پاتولوژی فعالیت می­کنند. راه اندازی دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی و دوره­های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و هماتولوژی در چشم انداز آینده بخش می­باشد. بخش کلینیکال پاتولوژی همچنین به سایر گروه­های موجود در درمانگاه و بیمارستان تخصصی مانند جراحی، مامایی و بیماریهای تولید مثل و طیور خدمات تشخیصی ارائه می­دهد. انجام آزمایشهای معمول تشخیص بیماری­ها، آزمایشهای تخصصی با دستگاه­ها و تجهیزات در سه آزمایشگاه مجهز میکروبیولوژی، هماتولوژی و بیوشیمی بالینی جزئی از فعالیت­های بخش محسوب می­شود. اعضای این بخش با ارائه طرح­های پژوهشی، پایان نامه­های دانشجوئی، مشارکت با سایر اعضای هیئت علمی دانشکده و ارائه مقالات علمی، پژوهشی در داخل و خارج کشور نقش مهمی را در گروه و دانشکده ایفا می­نمایند. اعضای هیئت علمی بخش کلینیکال پاتولوژی به ترتیب سال ورود به دانشگاه و استخدام عبارتند از:

 

1- دکتر سیامک عصری رضائی (دانشیار)

2- دکتر وحید محمدی (استادیار)

بخش درونی دام کوچک

          بخش مذکور با تعداد 2 عضو هیئت علمی با رتبه­های دانشیار و استاریار بوده که در زمینه های بیماریهای سگ، گربه و دامهای آزمایشگاهی در درمانگاه فعایت می کنند. ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان، خدمات درمانگاهی برای ارباب رجوع، ارائه طرح های پژوهشی، پایان نامه های دانشجوئی و مقالات متعدد علمی، پژوهشی داخلی و خارجی همراه می باشد. بخش مذکور در حال راه اندازی مقدمات دوره های تخصصی بوده که با الحاق یک عضو هیئت علمی دانشیار محقق خواهد گردید. اعضاء هیئت علمی بخش هردو از فارغ التحصیلان خارج در زمینه حیوانات خانگی می باشند که به ترتیب سال ورود به دانشگاه و استخدام شامل:

1- دکتر شهرام جوادی (دانشیار)

2- دکتر مجتبی هادیان (استادیار)

بخش بهداشت و تغذیه دام

          در حال حاضر با دارا بودن یک عضو هیئت علمی به فعالیت در زمینه بهداشت و پرورش دام، اصول تغذیه دام و جیره نویسی دامهای بزرگ فعال بوده که پتانسیل جذب هیئت علمی را دارا می باشد. گرایش صرفاً در موضوعات فوق در دامهای گاو، گوسفند و اسب می باشد. در صورت جذب هیئت علمی مجرب راه اندازی دوره تخصصی در این زمینه محتمل خواهد بود. هیئت علمی بخش عبارت است از:

 

1- دکتر احسان عناصری (استادیار)

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:588  این ماه:2804  امسال:34301