+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲
گروه مامایی و طیور

معرفی گروه مامایی و طیور

گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام در دامپزشکی به صورت تخصصی، طب تولید مثل را شامل می شود. این طب شامل مدیریت تولید مثل دام های ماده و نر جهت پرورش و همچنین درمان بیماریهای تولیدمثلی می باشد. طب تولیدمثل بطور کلی می تواند در تمامی مراحل پرورشی دام ها از جمله، تلقیح مصنوعی انواع دام های بزرگ و کوچک، تکنیک های پیشرفته کمک باروری، زایمان و درمان بیماریهای تولیدمثلی دام های نر و ماده کمک و ارائه خدمات دهد. گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل داشگاه ارومیه شامل اعضای هیات علمی متخصص می باشد که با مدیریت و راهکارهای بروز می توانند کمک حداکثری را برای سلامتی و افزایش توان تولیدمثلی دام ها بکار برند. اعضای گروه مامایی با تجربه و تخصص خود متعهد به ارائه بهترین درمان ها و مدیریت تولیدمثل می باشند، که بدین منظور از بروزترین دستگاه های کمک باروری از جمله، IVF، دستگاه CASA و سونوگرافی بهره می برد.

نمونه هایی از تکنیک های کمک باروری توسط گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه به قرار ذیل می باشد:

تلقیح مصنوعی: تلقیح مصنوعی با منی منجمد و سرد شده گونه های مختلف دامی (نشخوارکنندگان کوچک، گاو، اسب و سگها).

تلقیح مصنوعی لاپاراسکوپی: بسته به گونه های دامی، زمانی که نمونه های منی منجمد به صورت محدود در دسترس باشد، توسط روش لاپاراسکوپی تلقیح مصنوعی انجام می پذیرد تا بتواند نرخ آبستنی را افزایش دهد.

جمع آوری مایع منی: آنالیز و جمع آوری مایع منی در گونه های مختلف دامی برای پرورش و اصلاح نژاد دام ها انجام می گیرد.

انجماد و سرد کردن منی: انجماد سریع منی و نگهداری منی در دمای سرد در دام های مختلف انجام می گیرد.

آنالیز مایع منی: مایع منی گونه های مختلف توسط آنالیز کامپیوتری (CASA) و یا بصورت دستی برای تشخیص ناباروری در دام های مختلف انجام می گیرد.

سونوگرافی دستگاه تناسلی: در بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام سونوگرافی با ابزارهای مخصوص به صورت اختصاصی برای ارزیابی باروری انجام میگیرد.  

بررسی سلول شناسی واژن: چرخه جنسی حیوانات با استفاده از بررسی سلول های واژن قابل شناسایی و تشخیص است و دانشگاه ارومیه تنها مرکز ارائه دهنده در شمال غرب کشور می باشد.

لقاح آزمایشگاهی و انتقال رویان: لقاح داخل آزمایشگاهی و انتقال رویان می تواند در ناباروری ها و بیماری های مختلف از جمله آندومتریت و الیگواسپرمی مورد استفاده قرار بگیرد.

بررسی مولکولی ژن های اختصاصی با باروری و ناباروری: بررسی رونوشتها و شناسایی مولکولی ژنهای مرتبط با باروری توسط PCR و Real-Time PCR

کشت سلول: کشت و پاساژ سلول های بنیادی با اهداف تحقیقاتی و پژوهشی

 خدمات قابل ارائه:

خدماتی که گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه به شهروندان استان آذربایجان غربی می تواند ارائه دهد:

گاو، گوسفند و بز: ارزیابی باروری دام های نر، تشخیص آبستنی، ارزیابی باروری، جمع آوری و آماده سازی منی بصورت تازه، منجمد و سرد شده، مدیریت و کمک به مشکلات در طول باروری و در حین زایمان (سخت زایی)، تشخیص و درمان ناباروری، درمان بیماریهای تولیدمثلی، مدیریت پرورش شامل مدیریت باروری به صورت جفتگیری، تلقیح مصنوعی با منی تازه، منجمد و سرد شده، تلقیح مصنوعی توسط اسپرم منجمد شده و یا سرد شده.

   اسب:

  نریان: ارزیابی باروری نریان، جمع آوری و آماده سازی مایع منی بصورت تازه و سرد شده برای باروری بهتر، بررسی و آنالیز مایع منی. بررسی میزان تحرک، توانایی زنده مانی اسپرم و مورفولوژی طبیعی، تشخیص و درمان بیماریهای تولیدمثلی نریان.

مادیان: ارزیابی باروری مادیان، مدیریت پرورش شامل مدیریت باروری به صورت جفتگیری، تلقیح مصنوعی با منی تازه، منجمد و سرد شده، تشخیص آبستنی، تشخیص و درمان ناباروری، کمک به مشکلات در طول آبستنی و زایمان (سخت زایی)، درمان بیماریهای تولیدمثلی.

 سگ: مدیریت پرورش و تولیدمثل شامل کمک به بارور با اسپرم تازه، منجمد و سرد شده، تلقیح داخل گردن رحمی برای باروری سگ ها، تشخیص و درمان ناباروری، جمع آوری و آماده سازی منی بصورت تازه و سرد شده، انجماد و ذخیره سازی مایع منی، تشخیص آبستنی، مدیریت و کمک به مشکلات در طول باروری و در حین زایمان (سخت زایی)، عقیم سازی سگ های نر بصورت شیمیایی.

گربه: مدیریت و کمک به مشکلات در طول باروری و در حین زایمان (سخت زایی)، تشخیص آبستنی، تشخیص و درمان ناباروری، درمان بیماریهای تولیدمثلی.

 قابل ذکر است در دام های گاومیش، شتر و حیوانات حیات وحش نیز کلیه خدمات فوق قابل ارائه می باشد