+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
دانشکده دامپزشکی

معرفی دانشکده

دانشکده دامپزشکی در سال 1352 به صورت گروه دامپزشکی در دانشکده کشاورزی و دامپروری دانشگاه ارومیه به همت استاد گرانقدر مرحوم دکتر عزیز رفیعی شکل گرفت. مدیریت گروه در آن زمان بر عهده دکتر منصور عدالت بود. در سال 1354 با پذیرش  20 نفر دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی به صورت عملی به دانشکده دامپزشکی ارتقاء پیدا کرد. اکنون دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی دامپزشکی (DVM) در دو نوبت مهر و بهمن و دکتری تخصصی (DVSc , PhD) پذیرای دانشجویان محترم از طریق آزمون سراسری می باشد.

رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد مشتمل بر پنج مورد بشرح ذیل می باشد:

انگل شناسی دامپزشکی، بافت شناسی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی و بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

رشته های فعال مقطع دکتری تخصصی مشتمل بر پانزده مورد بشرح ذیل می باشد:

فیزیولوژی دامپزشکی، علوم تشریحی، مامایی و تولید مثل دام، میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی، جراحی دامپزشکی، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بافت شناسی مقایسه ای، انگل شناسی، ایمنی شناسی، علوم آناتومی دامپزشکی، پاتولوژی دامپزشکی، بهداشت و بیماریهای طیور، آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی و باکتری شناسی

گروههای آموزشی دانشکده دامپزشکی شامل 7 گروه می باشد:

گروه علوم پایه, گروه پاتوبیولوژی, گروه میکروبیولوژی, گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, گروه درونی و کلینیکال پاتولوژی, گروه مامایی و طیور و گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی

ریاست دانشکده

رییس دانشکده
پروفسور بهرام دلیر نقده
دکتری تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ
رتبه علمی:
استاد
b.dalir@urmia.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پروفسور موسی توسلی
دکترای انگل شناسی
رتبه علمی:
استاد
m.tavassoli@urmia.ac.ir
معاون پژوهشی
پروفسور سعید عزیزی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
رتبه علمی:
استاد
s.azizi@urmia.ac.ir

جلسات دفاع پایان نامه

مطالعه اثرات مایکوتوکسین سیکلوپیازونیک اسید...