+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
دانشکده دامپزشکی

معرفی دانشکده

دانشکده دامپزشکی در سال 1352 به صورت گروه دامپزشکی در دانشکده کشاورزی و دامپروری ارومیه به همت استاد گرانقدر مرحوم دکتر عزیز رفیعی تاسیس شد و مدیریت گروه به عهده دکتر منصور عدالت بود سپس در سال 1354 به دانشکده دامپزشکی تبدیل شد و در همان سال 20 نفر دانشجو پذیرفت.دانشکده دامپزشکی ارومیه در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای دامپزشکی (DVM) در دو نوبت مهر و بهمن و دکتری تخصصی (DVSc , PhD)پذیرای دانشجویان محترم از طریق آزمون سراسری میباشد.

رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد مشتمل بر پنج مورد بشرح ذیل میباشد:

انگل شناسی دامپزشکی، بافت شناسی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی و بهداشت مواد غذایی

رشته های فعال مقطع دکتری تخصصی مشتمل بر پانزده مورد بشرح ذیل میباشد:

فیزیولوژی دامپزشکی، علوم تشریحی، مامایی و تولید مثل دام، میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی، جراحی دامپزشکی، داخلی دامهای بزرگ، بافت شناسی مقایسه ای، انگل شناسی، ایمنی شناسی، علوم آناتومی دامپزشکی، پاتولوژی دامپزشکی، بهداشت و بیماریهای طیور، آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی و باکتری شناسی

گروههای آموزشی دانشکده دامپزشکی شامل 7 گروه می باشد:

گروه علوم پایه, گروه پاتوبیولوژی, گروه میکروبیولوژی, گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, گروه درونی و کلینیکال پاتولوژی, گروه مامایی و طیورو گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی

اخبار و اطلاعیه ها

سایت جدید دانشکده دامپزشکی در حال راه‌اندازی می باشدبا تشکر از شکیبایی شما

ریاست دانشکده

رییس دانشکده
پروفسور بهرام دلیر نقده
دکتری تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ
رتبه علمی:
استاد
b.dalir@urmia.ac.ir
معاون آموزشی
پروفسور موسی توسلی
دکترای انگل شناسی
رتبه علمی:
استاد
m.tavassoli@urmia.ac.ir
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
پروفسور سعید عزیزی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
رتبه علمی:
استاد
s.azizi@urmia.ac.ir

همایش و سمینار

14 و 15 شهریور 1397

جلسات دفاع پایان نامه

بهینه‌سازی الگوریتم کلونی مورچه ها