+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳
تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
نویسندگان: دکتر شهرام جوادی، دکتر مجتبی هادیان، دکتر فهمیمه ولی پور و دکتر سیمین صدیقی
انتشارات: 
انتشارات دانشگاه ارومیه
قیمت: 
15000 تومان