+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر بیژن اسمعیل نژاد و دکتر سیدمصطفی گلابی و دکتر جعفر ارجمند یامچی
قیمت: 
300000ریال