بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: اصغر علیاری
سمت: کارشناس ازمایشگاه
تلفن: 2644
محل کار: ازمایشگاه ایمونولوژی و ابزیان
نام: یوسف حیدری ثانی
سمت: کارشناس ازمایشگاه
تلفن: 2644
محل کار: ازمایشگاه ایمونولوژی وویروس شناسی
نام: منصورابراهیمی
سمت: مسئول اطلاعات دانشکده دامپزشکی
تلفن: 2550
محل کار: اطلاعات دانشکده دامپزشکی
نام: صمد محمدزاده
سمت: امین اموال
تلفن: 2578
محل کار: اطاق اموال
نام: رحیم غلامی
سمت: کارشناسی فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2571
محل کار: دانشکده دامپزشکی

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10  این هفته:618  این ماه:2573  امسال:39016