+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

معرفی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی

هدف کلی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، تربیت متخصصانی است که با دست­یابی به دانش روز در زمینه بهداشت مواد غذایی و آشنا­شدن با رو­ش­های پیشرفته تحقیق و مبانی جدید آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری و خلاقیت در زمینه­های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور در این زمینه موثر بوده و قادر به تولید دانش فنی و کاربرد آن باشد. همچنین هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که قادر باشند به امر بهداشتی و کنترل کیفی مواد غذایی در سطح جامعه با انجام دادن آزمایشات لازم و تفسیر نتایج آن­ها و شناسایی مخاطرات مواد غذایی در سطح جامعه و اجرا کردن روش­های مناسب در پیش­گیری بیماری­های ناشی از غذا بپردازند و در بهره برداری از روش­های مفید در بهبود و ارتقاء سلامت مواد غذایی موثر باشند.

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه ارومیه، یکی از گروه های اصلی مصوب دانشکده های دامپزشکی کشور می­باشد که در سال 1354 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تاسیس شد. به­علت کافی نبودن تعداد اعضاء هیات علمی، این گروه فعالیت خود را تحت سرپرستی گروه پاتوبیولوژی آغاز نمود و از اسفند ماه 1377 به همت استاد گرانقدر جناب آقای پروفسور سید مهدی رضوی روحانی به صورت یگ گروه مستقل شروع به فعالیت کرد. هم اکنون سه مقطع تحصیلی شامل دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی در گروه فعال می­باشند.

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مدیر گروه
پروفسور حسین تاجیک
کتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
مرتبه علمی:
استاد
h.tajik@urmia.ac.ir