+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

معرفی گروه بیماریهای درونی و کلینیک پاتولوژی

گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

با توجه به اینکه تولید و مصرف محصولات دامی اعم از شیر و گوشت از شاخصه های مهم توسعه در یک کشوربه حساب می آیند تولید این محصولات از ارکان اساسی استقلال کشور از بیگانگان می باشد. در این راستا رشته دامپزشکی با تربیت نیروهای متخصص در زمینه پیشگیری ، تشخیص و درمان انواع بیماریهای دام نقش اساسی به عهده دارد.

  گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی با دارا بودن 3 بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک و کلینیکال پاتولوژی یکی از گروههای دانشکده دامپزشکی می باشد که در راستای تربیت دانشجویان در دورهای زیر انجام وظیفه مینماید:

الف- دوره دکترای عمومی دامپزشکی

ب- دوره دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

ج- دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و هماتولوژی

اهداف دوره دکترای عمومی دامپزشکی:

هدف این دوره تربیت نیروی انسانی ماهربرای خدمت  در عرصه های مختلف مرتبط با حرفه دامپزشکی از جمله ارائه خدمات  بهداشتی و مدیریت مراکز پرورش دام، طیور و آبزیان، درمانگاه های تشخیص و درمان بیماریهای دام های بزرگ و کوچک، مسئولیت فنی در کشتارگاهها، کارخانه های فرآورده های دامی، آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی، شرکتهای تولید، توزیع، صادرات و واردات داروهای دامپزشکی و مواد بیولوژیک و همچنین مراکز تحقیقاتی می باشد. 

اهداف دوره دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ:

هدف این دوره تربیت دامپزشکان متخصص و صاحب نظر در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان  بیماریهای داخلی دامهای بزرگ جهت خدمت در دانشگاهها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور می باشد.

اهداف دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و هماتولوژی:

هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که با روشهاي پيشرفته تحقيق در زمینه علوم بيوشيمي باليني وهماتولوژی بالینی توانایی و مهارت لازم جهت انجام کارهای آزمایشگاهی برای کمک به تشخیص بیماریهای مختلف را کسب نمایند.

گروه بیماریهای درونی و کلینیک پاتولوژی

مدیر گروه
دکتر سیامک عصری رضائی
دکترای تخصصی کلینیکال پاتالوژی
مرتبه علمی:
دانشیار
s.asri@urmia.ac.ir