بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: صغری بهنام
سمت: مسئول اموزش
تلفن: 2561
محل کار: اموزش دانشکده دامپزشکی
نام: شاهین احتشام فر
سمت: کارشناس ازمایشگاه کلینیکال پاتولوژی و بیماریهای درونی
تلفن: 32772193
محل کار: کلینیک تخصصی دامپزشکی
نام: مهندس صوناسیدنژاد
سمت: کارشناس ازمایشگاه
تلفن: 2621
محل کار: ازمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی
نام: عوض علیزاده
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 2560
محل کار: دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی
نام: فائزه تقی زاده
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 2595
محل کار: دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی
نام: میر قاسم پاکدامن
سمت: کارشناس اموزش
تلفن: 2675
محل کار: اموزش دانشکده دامپزشکی
نام: جلال محمودی
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: 2552
محل کار: دفترریاست دانشکده دامپزشکی
نام: جواد حسین پور
سمت: متصدی خدمات اموزشی
تلفن: 2584
محل کار: اموزش دامپزشکی
نام: محمد پورگوزل
سمت: خدمات
تلفن: 2659
محل کار: گروه میکروبیولوژی
نام: علی کاظم نیا
سمت: کارشناس ازمایشگاه
تلفن: 2640
محل کار: ازمایشگاه میکروبیولوژی

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994