+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
سالن آمفی تئاتر دانشکده
سالن جلسات دانشکده
دانشکده دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
آزمایشگاه

Pages

اخبار و اطلاعیه ها

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

جلسات دفاع پایان نامه دکتری عمومی

اثر تعدیلی پروتئینهای هیدرولیز شده استخراج شده از ضایعات ماهی قزا الای رنگین کمان(پپتیدهای زیست...

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی ارتباط متیلاسیون پوروموتور incerna های terc و adamts9as2 بر بیان این زن ها در رده سلولی...

لینک های مهم