+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده دامپزشکی
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده دامپزشکی
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه فارماکولوژی
آزمایشگاه فیزیولوژی
آزمایشگاه بیوشیمی

Pages

معرفی دانشکده

دانشکده دامپزشکی در سال 1352 به صورت گروه دامپزشکی در دانشکده کشاورزی و دامپروری دانشگاه ارومیه به همت استاد گرانقدر مرحوم دکتر عزیز رفیعی شکل گرفت. مدیریت گروه در آن زمان بر عهده دکتر منصور عدالت بود. در سال 1354 با پذیرش  20 نفر دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی به صورت عملی به دانشکده دامپزشکی ارتقاء پیدا کرد. اکنون دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی دامپزشکی (DVM) در دو نوبت مهر و بهمن و دکتری تخصصی (DVSc , PhD) پذیرای دانشجویان محترم از طریق آزمون سراسری می باشد.

رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد مشتمل بر پنج مورد بشرح ذیل می باشد:

انگل شناسی دامپزشکی، بافت شناسی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی و بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

رشته های فعال مقطع دکتری تخصصی مشتمل بر دوازده مورد بشرح ذیل می باشد:

فیزیولوژی دامپزشکی، مامایی و تولید مثل دام، بهداشت مواد غذایی، جراحی دامپزشکی، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بافت شناسی مقایسه ای، انگل شناسی دامپزشکی، ایمنی شناسی، پاتولوژی دامپزشکی، بهداشت و بیماریهای طیور، آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای و باکتری شناسی

گروههای آموزشی دانشکده دامپزشکی شامل 7 گروه می باشد:

گروه علوم پایه, گروه پاتوبیولوژی, گروه میکروبیولوژی, گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی, گروه درونی و کلینیکال پاتولوژی, گروه مامایی و طیور و گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی

                                             موقعیت دانشکده دامپزشکی در سایت دانشگاه ارومیه

                                                         راهنمای دانشجویان جدیدالورود

 

ریاست دانشکده

رییس دانشکده
پروفسور مسعود مهام
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
رتبه علمی:
استاد
m.maham@urmia.ac.ir
معاون پژوهش و فناوری
دکتر سعید مشکینی
دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای ابزیان
رتبه علمی:
دانشیار
s.meshkiniy@urmia.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد
دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
رتبه علمی:
دانشیار
f.soltanalinejad@urmia.ac.ir
مشاور فرهنگی
دکتر ساناز شیخ زاده
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه علمی:
استادیار
s.sheikhzadeh@urmia.ac.ir

جلسات دفاع پایان نامه دکتری

بررسی تنوع ژنتیکی و مورخولوژیکی استرولی اویسی درسنوروسی سربرالیس در گوسفند و بز در مناطق جغرافیایی...

جلسات دفاع پایان نامه دکتری عمومی

بررسی انگلهای دستگاه گوارشی کاکایی

پایان‌نامه‌های دفاع شده

لینک های مهم